Головна книга. Головна книга


Головна книга

19.07.2016

Головна книга (гроссбух) – основний зведений реєстр бухгалтерського обліку, в якому відображаються дані за звітний рік по всім рахунки бухгалтерського обліку, що застосовуються компанією.

Яку інформацію містить Головна книга

По кожному рахунку в Головній книзі записуються з відповідних регістрів (журналів-ордерів і т.п.):

сальдо на 1 січня звітного року;

дебетовий (в кореспонденції з кредитуються рахунками) і кредитовий (однією сумою) обороти за місяць;

сальдо на кінець місяця.

Суми дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо за всіма рахунками у Головній книзі повинні бути відповідно рівні (Інструкція про застосування єдиної журнально-ордерної форми рахівництва, затв. Пісьмм Мінфіну СРСР від 08.03.1960 N 63).

Дані Головної книги використовуються при складанні бухгалтерської звітності.

Як формується Головна книга

Головна книга, як правило, автоматично формується використовуваною програмою автоматизації бухгалтерського обліку на підставі введених в програму операцій (проводок по рахунках бухгалтерського обліку).

Як оформляється Головна книга

Форма Головною книги встановлюється кожною компанією самостійно і затверджується додатком до облікової політики для цілей бухгалтерського обліку (п. 5 ст. 10 Закону «Про бухгалтерський облік»; п. 4 ПБО 1/2008).

Форма Головною книги повинна містити такі реквізити (п. 4 ст. 10 Закону «Про бухгалтерський облік»):

1) найменування – «Головна книга»;

2) найменування компанії, котра склала Головну книгу;

3) звітний рік, на який заведена Головна книга;

4) безпосередньо дані бухобліку, які відображаються в Головній книзі;

5) величина грошового виміру об’єктів бухгалтерського обліку із зазначенням одиниці виміру;

6) найменування посад осіб, відповідальних за ведення Головної книги;

7) підписи осіб, відповідальних за ведення Головної книги, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб.

Головна книга складається на паперовому носії та (або) у вигляді електронного документа, підписаного електронним підписом в порядку і строки, встановлені обліковою політикою для цілей бухгалтерського обліку (п. 6 ст. 10 Закону «Про бухгалтерський облік»).

Виправлення в Головній книзі повинні містити дати виправлень, а також підписи осіб, відповідальних за ведення даного регістра, суказанием їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб (п. 8 ст. 10 Закону «Про бухгалтерський облік»).

« Виручка Головний бухгалтер »

moyaosvita.com.ua

Головна книга

Рахунок № 791

Результат операційної діяльності

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 92

Журнал № 5

З кредиту рахунку № 93

Журнал № 5

З кредиту рахунку № __947__

Журнал № __5__

З кредиту рахунку № __441__

Журнал № __7__

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

0

29.03.

910

29.03.

80

29.03.

20

29.03.

75

1085

1085

Сальдо на кінець місяця

0

Головна книга

Рахунок № 441

Прибуток нерозподілений

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

3000

0

75

Сальдо на кінець місяця

3075

Головна книга

Рахунок № 12

Нематеріальні активи

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

1000

0

0

Сальдо на кінець місяця

1000

studfiles.net

Головна книга

Рахунок № 40

Статутний капітал

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

35600

0

0

Сальдо на кінець місяця

35600

Головна книга

Рахунок № 42

Додатковий капітал

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

5000

0

0

Сальдо на кінець місяця

5000

Головна книга

Рахунок № 152

Придбання (виготовлення) основних засобів

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

0

1200

1200

Сальдо на кінець місяця

0

Головна книга

Рахунок № 104

Машини і обладнання

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 152

Журнал №

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

30700

20.02.

1200

1200

0

Сальдо на кінець місяця

31900

studfiles.net

Головна книга

Рахунок № 947

Нестачі і витрати від псування цінностей

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

0

20

20

Сальдо на кінець місяця

0

Головна книга

Рахунок № 375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 716

Журнал № 6

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

0

25.03.

40

40

40

Сальдо на кінець місяця

0

Головна книга

Рахунок № 716

Відщкодування раніше списаних активів

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 791

Журнал № 6

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

0

29.03.

40

40

40

Сальдо на кінець місяця

0

Головна книга

Рахунок № 39

Витрати майбутніх періодів

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 311

Журнал № 1

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

0

28.03.

90

90

0

Сальдо на кінець місяця

90

studfiles.net

Головна книга

Рахунок № 65

Розрахунки з страхування

Місяць

Обороти по дебету 770

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 311

Журнал № 1

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

800

28.01.

770

770

0

Сальдо на кінець місяця

30

Головна книга

Рахунок № 92

Адміністративні витрати

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 372

Журнал № 3

З кредиту рахунку № 311

Журнал № 1

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

24.01.

85

Сальдо на початок місяця

0

25.03.

825

825

910

Сальдо на кінець місяця

0

Головна книга

Рахунок № 631

Розрахунки з вітчизняними продавцями

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 311

Журнал № 1

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

3200

20.01.

4550

4550

4840

Сальдо на кінець місяця

3490

Головна книга

Рахунок № 701

Дохід від реалізації готової продукції

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 641

Журнал № 3

З кредиту рахунку № 791

Журнал № 6

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

15.01.

200

Сальдо на початок місяця

0

29.03.

1000

1200

1200

Сальдо на кінець місяця

0

studfiles.net

Головна книга

Рахунок № 311

Рахунки в банках в національній валюті

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 301

Журнал № 1

З кредиту рахунку № 361

Журнал № 3

З кредиту рахунку № ___681_

Журнал № __3__

З кредиту рахунку № __372__

Журнал № __3__

З кредиту рахунку № ___601_

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

15000

16.01.

1500

18.01.

1200

02.02.

1250

07.02.

150

03.03.

300

10.03.

5000

9400

19095

Сальдо на кінець місяця

5305

Головна книга

Рахунок № 301

Каса в національній валюті

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 311

Журнал №1

З кредиту рахунку № 361

Журнал № 3

З кредиту рахунку № __372__

Журнал № __3__

З кредиту рахунку № _375__

Журнал № __3__

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

1300

16.01.

8300

16.01.

1500

15.02.

10

25.03.

285

27.03.

40

10535

11020

Сальдо на кінець місяця

815

studfiles.net

Головна книга

Рахунок № 48

Цільове фінансування і цільові надходження

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

0

0

400

Сальдо на кінець місяця

400

Головна книга

Рахунок № 373

Розрахунки за нарахованими доходами

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 732

Журнал № 6

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

0

01.03.

45

45

0

Сальдо на кінець місяця

45

Головна книга

Рахунок № 732

Відсотки одержані

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку № 791

Журнал № 6

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

0

29.03.

45

45

45

Сальдо на кінець місяця

0

Головна книга

Рахунок № 601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

Місяць

Обороти по дебету

Оборот по кредиту всього

Залишок

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку №

Журнал №

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

З кредиту рахунку № ____

Журнал № ____

Всього

Д-т

К-т

Сальдо на початок місяця

1900

0

5000

Сальдо на кінець місяця

6900

studfiles.net