Статья 8. Поземельная (регистрационная) книга. 1. Поземельная Книга содержит все необходимые сведения о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимости и является источником информации о недвижимом имуществе для граждан, юридических лиц, судов, арбитражных судов и органов управления. Поземельна книга


Поземельна книга

Поземельна книга

Пример чистой незаполненной поземельной книги. Книга ведется, заполняется на украинском языке. Скачать поземельную книгу в формате  Word можно по ссылке в конце страницы. При заполнение книги не допускаются исправления и изменения.

 

Поземельна книга

№ __________________

Дата відкриття Поземельної книги ___________________________

Дата закриття Поземельної книги ____________________________

 

ЗМІСТ ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ

З/п

Дата

Назва розділу

Прізвище, Ім’я , По батькові

Підпис

1.

 

Опис земельної ділянки

_________________________________

_________________________________

 

2.

 

Опис будівель та споруд на земельній ділянці

   

3.

 

Кадастровий план земельної ділянки

   

4.

 

Опис правових документів земельної ділянки та об’Єктів нерухомості

   

5.

 

Інформація щодо власника (користувача) земельної ділянки

   

6.

 

Опис правового режиму на земельній ділянці

   
         
         
         
         

1. Опис земельноЇ ділянки

Кадастровий номер ділянки _______________

Попередній кадастровий номер _______________________________________

Місце розташування земельної ділянки

область Автономна Республіка Крим _

район _______________________________________

населений пункт М. Сімферополь ________ адреса _________________________________

(назва вулиці)

додаткові дані про місце розташування __________________________________

Площа згідно з право встановлювальним

Документом, га.

_____ га

Категорія земель Землі житлової та_____

громадської забудови

Вид цільового призначення Будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд

Грошова оцінка земельної ділянки Грн.

(значення грошової оцінки)

Склад земельних угідь, га

Ріллі _______________- га

Багаторічних насаджень - Га

Під будівлями та іншими _ га

_______________________________________ _____________________

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

Районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

Розділ 1 , аркуш ___

2.Опис будівель та споруд на земельній ділянці

П/п

Кадастровий

Номер будівлі

( споруди ) або її частин

Поштова адреса

Функціональне призначення

Кількість

Поверхів

Загальна площа

(частини ) м

Приміт-ка

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

Районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

Розділ 2 , аркуш __3.

3. Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки 01 101 000 00: 02:________ _

Попередній кадастровій номер ___________________________________________

Єксплікація угідь:

Всього : ___________ га

Із них :

Рілля – га;

Багаторічних насаджень – га;

Під будівлями та іншими – ______________га

Маштаб 1:500

Опис суміжних меж :

 

Від А до Б – ______________________________________________________________

Від Б до В – ______________________________________________________________

Від В до Г – ______________________________________________________________

Від Г до А _______________________________________________________________

Від ______________________________________________________________

 

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

Районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

Розділ 3 , аркуш ____

4. Опис правових документів земельної ділянки та об’Єктів нерухомості

П/п

Назва документа

Серія документа

Номер документа

Дата видачі документа

( укладання угоди )

Дата реєстрації документа в Книзі реєстрацій / реєстраційний номер

Додат-кові дані

             
             
             
             
             
             
             

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

Районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

Розділ 4 , аркуш

5. Інформація щодо власника ( користувача ) земельної ділянки

 

Фізична особа

З/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Ідентифіка-ційний

Код

Дата

Народження

Паспортні дані

( серія, № , коли і ким виданий

Громадян-ство

Адреса проживання

Додаткові дані

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

_______________

_______________

________________

___________

___________ ______________________

_______

_________________

Україна

______________

______________

______________

 
               
               

Юридична особа

З/п

Повна назва юридичної особи

Ідентифікаційний

Код згідно з ЄДРПОУ

Організаційно – правова форма господарювання

Місце та дата реєстрації постійно діючого органу

Адрес постійно діючого органу

Додаткові дані

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

6.Опис правового режиму на земельній ділянці

З/п

Суб’Єкт права ( № з/п,

Розділ 5 )

Вид права

Правовий документ

( № з/п, розділ 4 )

Частка права

Дата виникнення права

Дата припинення права

Дата реєстрації в кадастровій системі

Додаткові дані

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 

Опис правового режиму на об’Єкт нерухомості

З/п

Суб’Єкт права ( № з/п,

Розділ 5 )

Вид права

Правовий документ

( № з/п, розділ 4 )

Частка права

( в долях )

Дата виникнення права

Дата припинення права

Дата реєстрації в кадастровій системі

Додаткові дані

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

Районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

Розділ 3 , аркуш _______

Скачати - Поземельну книгу

Поземельна книга - 4.5 out of 5 based on 6 votes

kadastrua.ru

Статья 12. поземельная книга письмо роскомзема от 31-08-94 2-141316 о государственном земельном кадастре и регистрации прав на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость (вместе с методическими указаниями о государственной регистрации прав граждан и юридических лиц на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость методическими указаниями о регистраторе прав на земельные участки и прочно завязанную с ними недвижимость проектом положения о регистрационных сборах взимаемых при регистрации прав на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость) (2018). Актуально в 2018 году

размер шрифта

ПИСЬМО Роскомзема от 31-08-94 2-141316 О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ПРОЧНО... Актуально в 2018 году

1. Поземельная Книга содержит все необходимые сведения для однозначного определения прав на земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости и является единственным источником информации, который служит основой для определения существующих прав на недвижимое имущество для граждан, юридических лиц, судебных органов и органов управления.

2. Правила ведения Поземельной Книги являются едиными для всей России и регламентируются настоящими Положениями.

www.zakonprost.ru

Статья 13. Организация Поземельной Книги. 1. Каждый земельный участок идентифицируется в Поземельной Книге кадастровым номером, уникальным для всей территории страны; каждый объект недвижимого имущества, прочно связанного с вышеназванным земельным участком, идентифицируется инвентарным номером в пределах упомянутого земельного участка; каждая часть объекта недвижимого имущества (квартиры, комнаты, блоки помещений и другие части), регистрируемая в Поземельной Книге, - номером в пределах упомянутого объекта.

2. Поземельная Книга состоит из трех наборов листов - зеленого, синего и красного цветов - соответственно для регистрации земельных участков, объектов недвижимости и частей этих объектов.3. Каждый лист содержит необходимые сведения о недвижимом имуществе (земельном участке, объекте недвижимости или его части), держателях прав на него и операциях, изменяющих, устанавливающих, ограничивающих, прекращающих или приостанавливающих права на упомянутую недвижимость, а также ссылки на документы, на основании которых образованы права.4. Листы Поземельной Книги группируются в тома, каждый из которых содержит информацию, относящуюся к земельному участку, прочно связанным с ним объектам недвижимости и их частям.5. Каждый документ, устанавливающий или изменяющий право на недвижимое имущество и представляемый Регистратору, учитывается в каталоге документов, в котором ему приписывается порядковый номер, дата и время поступления документа в Отдел, наименование и другие необходимые параметры. Кроме того, данный документ помещается в Дело о недвижимости, относящееся к упомянутой недвижимости.6. Каждому листу Поземельной Книги соответствует раздел Дела, в который помещаются все документы (или их копии), относящиеся к той недвижимости, права в отношении которой устанавливаются или изменяются упомянутым документом. Раздел Дела идентифицируется тем же номером, что и упомянутая недвижимость (в случае земельного участка - кадастровым номером земельного участка; в случае объекта недвижимости - кадастровым номером земельного участка, с которым прочно связан данный объект, и инвентарным номером объекта; в случае части объекта недвижимости - кадастровым номером земельного участка, инвентарным номером объекта и номером части объекта).7. Поземельная Книга и ее продолжение - Дела содержат всю информацию, необходимую для восстановления всей последовательности образования прав на недвижимость и любого их изменения, имевшего место со времени первоначальной их регистрации.8. Формирование нового листа Поземельной Книги и соответствующего ему раздела в Деле должно осуществляться только в связи с первоначальной регистрацией земельного участка, объекта недвижимого имущества или части объекта недвижимости или при разделении или объединении недвижимости.

Следующая статья »
К тексту закона »

www.lawmix.ru

поземельные книги - это... Что такое поземельные книги?

 поземельные книги

1) Law: cadastre

2) Business: cadaster

3) leg.N.P. land records

Универсальный русско-английский словарь. Академик.ру. 2011.

 • поземельная книга
 • поземельный кадастр

Смотреть что такое "поземельные книги" в других словарях:

 • Поземельные налоги — I Под этим названием разумеются налоги, падающие на чистый доход, доставляемый землею. Очевидность и неподвижность предмета обложения при господстве натурального и притом земледельческого хозяйства в древности и в средние века привели к тому, что …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Писцовые книги — поземельные описи, использовавшиеся на Руси с XIV века до середины XVII века, содержавшие сведения об имущественном положении крестьян; в этих книгах отражалось детальное описание условий хозяйствования вотчин, сел, монастырей.Составлялись… …   Википедия

 • Ипотечная система — порядок приобретения прав на недвижимые имущества путем записки в публичных поземельных книгах. Термин И. система не вполне соответствует содержанию института, который регулирует приобретение всякого рода вещных прав на недвижимые имущества,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Недвижимость — Недвижимость  вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без… …   Википедия

 • Давность — В гражданском праве означает вообще такое изменение юридических отношений, которое находится в зависимости от времени. Путем Д. расширяется или суживается правовая сфера лица. Д. является в достаточно выработанном виде уже в римском праве, под… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Давность — Давность  срок, истечение которого изменяет юридические последствия, в том числе: утрату права на иск (исковая давность), на принудительное исполнение решения суда, арбитража (исполнительная давность), освобождение от уголовной… …   Википедия

 • Мещерский, князь Иосиф Александрович — († в 1884 г.) старший член московской межевой канцелярии; написал "Историю государственного межевого архива" (в "Современной Летописи" 60 х гг.), участвовал в составлении полного сборника межевых законов, с разъяснениями, и… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Мещерский Иосиф Александрович — (князь, умер в 1884 г.) старший член московской межевой канцелярии; написал Историю государственного межевого архива (в Современной Летописи 60 х гг.), участвовал в составлении полного сборника межевых законов, с разъяснениями, и редактировал 2 е …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Уложение гражданское общегерманское — (Bürgerliches Gesetzbuch) вступило в силу 1 января 1900 г. Первый проект его был выработан в 1888 г. (см. Кодификация), но, ввиду нападок им вызванных, союзный совет постановлением от 4 дек. 1890 г. назначил новую комиссию, в состав которой из… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Мещерский, Иосиф Александрович — (князь, † в 1884 г.) старший член московской межевой канцелярии; написал Историю государственного межевого архива (в Современной Летописи 60 х гг.), участвовал в составлении полного сборника межевых законов, с разъяснениями, и редактировал 2 е… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Шевардино — Деревня Шевардино Страна РоссияРоссия …   Википедия

universal_ru_en.academic.ru

Статья 8. Поземельная (регистрационная) книга. 1. Поземельная Книга содержит все необходимые сведения о земельных участках и прочно связанных с ними объектах недвижимости и является источником информации о недвижимом имуществе для граждан, юридических лиц, судов, арбитражных судов и органов управления.

2. Правила ведения Поземельной книги являются едиными на территории Московской области и устанавливаются соответствующими положениями и инструкциями, которые утверждаются органами исполнительной государственной власти Московской области в соответствии с их компетенцией.3. Сведения о документе в Поземельной книге записываются кратко с указанием названия документа, субъектов соответствующего правоотношения, органа, зарегистрировавшего документ, даты и порядкового номер регистрации.4. Орган и лицо, осуществляющие ведение Поземельной книги, несут ответственность в соответствии с законодательством за точность записей, полноту и подлинность выдаваемой информации, за исключением сведений об объектах недвижимого имущества, представленных учреждениями юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органов и организаций, осуществляющих формирование объектов недвижимого имущества.5. Формы Поземельной книги Московской области должны соответствовать федеральным формам государственного кадастрового учета.

Следующая статья »
К тексту закона »

Читайте также

Популярные документы

www.lawmix.ru

Датская поземельная книга — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Liber Census Daniæ

Датская поземельная книга
Другие названия Kong Valdemars JordebogЗемельная книга короля Вальдемара
Автор(ы) Неизвестен
Дата написания XIII век
Язык оригинала латынь
Состав Опись земель и собираемых с них налогов
Хранение Государственный архив Дании, Копенгаген

Датская поземельная книга (лат. Liber Census Daniæ, дат. Kong Valdemars Jordebog) — манускрипт XIII века, созданный на основе документов, написанных для практического использования в королевской канцелярии Вальдемара II. Книга содержит опись земель, принадлежавших датской короне, информацию об их владельцах, размере и выплачиваемых с них налогах. Помимо современных датских земель, книга включает земли Эстонии и Фемарна.

Датская поземельная книга включает данные так называемой «Большой эстонской описи», которая производилась в 1219-1220 годах монахами, проводившими крещение местного населения и редактировалась в 1241 году таллинским епископом Торкиллом (Thorkill). Данный перечень содержит около 500 наименований населенных пунктов северной Эстонии. Помимо большой описи, книга содержит данные «малой эстонской описи» — перечня поселений Сакала и Уганди.[1]

Книга является одним из важнейших источников информации о социальных условиях и названиях населенных пунктов средневековья.[2]

История

Книга составлена из нескольких частей. Основная часть содержит информацию, относящуюся к 1231 году. Составление поземельный книги на основе разрозненных документов производилось монахами в монастыре Сорё в начале XIV века, уже после смерти короля Вальдемара.[3]

В 1600-х годах книгу купил швед Иоганн Габриэль Спарвенфельд, а в XIX веке она была отдана в национальную библиотеку Швеции в Стокгольме. В 1929 году манускрипт был передан в национальный архив Дании.[3]

Напишите отзыв о статье "Датская поземельная книга"

Примечания

 1. ↑ Eesti entsüklopeedia / Ülo Kaevats. — Таллин: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996. — Т. 9. — С. 172. — 704 с. — ISBN 5-89900-047-3.
 2. ↑ Stanley Mease Toyne. [books.google.com/books?id=yvGt8gfBlEIC&pg Scandinavians in History]. — Libraries Press, 1970. — Т. 3. — С. 73. — 352 с. — ISBN 0-8369-5302-9.
 3. ↑ 1 2 [www.denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Kirker_rejses_alle_vegne/Valdemarstiden_%281157-1241%29/Jordebog_og_lovbog/%E2%80%9EKong_Valdemars_Jordebog%E2%80%9D Kong Valdemars Jordebog] (датск.). Den Store Danske. Проверено 12 июня 2014.

Литература

 • Carl Julius Albert Paucker. [books.google.ee/books?id=zwrVAAAAMAAJ Der Güterbesitz in Ehstland zur Zeit der Dänen-Herrschaft]. — Reval: Jakob Langebek's, Peter Friedrich Suhm's und Georg Magnus Knüpffer's topographischen Bemerkungen zum Liber Census Daniae mit einigen Zusätzen, 1853.
 • Georg von Brevern. [kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=38103 Der Liber census Daniae und die Anfänge der Geschichte Harrien und Wirland's]. — Dorpat, 1858.
 • Carl Schirren. Beitrag zum Verständniss des Liber Census Daniae : Analyse und Kritik der Schrift Georgs von Brevern : der Liber Census Daniae und die Anfänge der Geschichte Harriens und Wirlands (1219–1244). — St. Petersburg: Eggers, 1859.
 • Matthias Johann Eisen. Daani hindamise raamat. Liber census Daniae. — Tallinn: Varrak, 1920.
 • Paul Johansen. Die Estlandliste des Liber Census Daniae. — Kopenhagen-Reval, 1933.
 • Edgar V. Saks. Commentaries on the Liber Census Daniae: Studies in Mediaeval European History. — Montréal-Ann Arbor, 1974.

Отрывок, характеризующий Датская поземельная книга

Все это должно быть исполнено в порядке (le tout se fera avec ordre et methode), сохраняя по возможности войска в резерве. В императорском лагере, близ Можайска, 6 го сентября, 1812 года». Диспозиция эта, весьма неясно и спутанно написанная, – ежели позволить себе без религиозного ужаса к гениальности Наполеона относиться к распоряжениям его, – заключала в себе четыре пункта – четыре распоряжения. Ни одно из этих распоряжений не могло быть и не было исполнено. В диспозиции сказано, первое: чтобы устроенные на выбранном Наполеоном месте батареи с имеющими выравняться с ними орудиями Пернетти и Фуше, всего сто два орудия, открыли огонь и засыпали русские флеши и редут снарядами. Это не могло быть сделано, так как с назначенных Наполеоном мест снаряды не долетали до русских работ, и эти сто два орудия стреляли по пустому до тех пор, пока ближайший начальник, противно приказанию Наполеона, не выдвинул их вперед. Второе распоряжение состояло в том, чтобы Понятовский, направясь на деревню в лес, обошел левое крыло русских. Это не могло быть и не было сделано потому, что Понятовский, направясь на деревню в лес, встретил там загораживающего ему дорогу Тучкова и не мог обойти и не обошел русской позиции. Третье распоряжение: Генерал Компан двинется в лес, чтоб овладеть первым укреплением. Дивизия Компана не овладела первым укреплением, а была отбита, потому что, выходя из леса, она должна была строиться под картечным огнем, чего не знал Наполеон. Четвертое: Вице король овладеет деревнею (Бородиным) и перейдет по своим трем мостам, следуя на одной высоте с дивизиями Марана и Фриана (о которых не сказано: куда и когда они будут двигаться), которые под его предводительством направятся к редуту и войдут в линию с прочими войсками. Сколько можно понять – если не из бестолкового периода этого, то из тех попыток, которые деланы были вице королем исполнить данные ему приказания, – он должен был двинуться через Бородино слева на редут, дивизии же Морана и Фриана должны были двинуться одновременно с фронта. Все это, так же как и другие пункты диспозиции, не было и не могло быть исполнено. Пройдя Бородино, вице король был отбит на Колоче и не мог пройти дальше; дивизии же Морана и Фриана не взяли редута, а были отбиты, и редут уже в конце сражения был захвачен кавалерией (вероятно, непредвиденное дело для Наполеона и неслыханное). Итак, ни одно из распоряжений диспозиции не было и не могло быть исполнено. Но в диспозиции сказано, что по вступлении таким образом в бой будут даны приказания, соответственные действиям неприятеля, и потому могло бы казаться, что во время сражения будут сделаны Наполеоном все нужные распоряжения; но этого не было и не могло быть потому, что во все время сражения Наполеон находился так далеко от него, что (как это и оказалось впоследствии) ход сражения ему не мог быть известен и ни одно распоряжение его во время сражения не могло быть исполнено.

Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, что ежели бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла, et la face du monde eut ete changee. [и облик мира изменился бы.] Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека – Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в Россию по воле одного человека – Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась могущественна потому, что у Наполеона был большой насморк 26 го числа, такое рассуждение для таких историков неизбежно последовательно. Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24 го числа непромокаемые сапоги, был спасителем России. На этом пути мысли вывод этот несомненен, – так же несомненен, как тот вывод, который, шутя (сам не зная над чем), делал Вольтер, говоря, что Варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающих того, чтобы Россия образовалась по воле одного человека – Петра I, и чтобы Французская империя сложилась и война с Россией началась по воле одного человека – Наполеона, рассуждение это не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеонов на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное. Как ни странно кажется с первого взгляда предположение, что Варфоломеевская ночь, приказанье на которую отдано Карлом IX, произошла не по его воле, а что ему только казалось, что он велел это сделать, и что Бородинское побоище восьмидесяти тысяч человек произошло не по воле Наполеона (несмотря на то, что он отдавал приказания о начале и ходе сражения), а что ему казалось только, что он это велел, – как ни странно кажется это предположение, но человеческое достоинство, говорящее мне, что всякий из нас ежели не больше, то никак не меньше человек, чем великий Наполеон, велит допустить это решение вопроса, и исторические исследования обильно подтверждают это предположение.

wiki-org.ru

Датская поземельная книга Википедия

Liber Census Daniæ
Датская поземельная книга
Другие названия Kong Valdemars JordebogЗемельная книга короля Вальдемара
Автор(ы) Неизвестен
Дата написания XIII век
Язык оригинала латынь
Состав Опись земель и собираемых с них налогов
Хранение Государственный архив Дании, Копенгаген

Датская поземельная книга (лат. 

Liber Census Daniæ, дат. Kong Valdemars Jordebog) — манускрипт XIII века, созданный на основе документов, написанных для практического использования в королевской канцелярии Вальдемара II. Книга содержит опись земель, принадлежавших датской короне, информацию об их владельцах, размере и выплачиваемых с них налогах. Помимо современных датских земель, книга включает земли Эстонии и Фемарна.

Датская поземельная книга включает данные так называемой «Большой эстонской описи», которая производилась в 1219—1220 годах монахами, проводившими крещение местного населения и редактировалась в 1241 году таллинским епископом Торкиллом (Thorkill). Данный перечень содержит около 500 наименований населенных пунктов северной Эстонии. Помимо большой описи, книга содержит данные «малой эстонской описи» — перечня поселений Сакала и Уганди.[1]

Книга является одним из важнейших источников информации о социальных условиях и названиях населенных пунктов средневековья.[2]

История

Книга составлена из нескольких частей. Основная часть содержит информацию, относящуюся к 1231 году. Составление поземельный книги на основе разрозненных документов производилось монахами в монастыре Сорё в начале XIV века, уже после смерти короля Вальдемара.[3]

В 1600-х годах книгу купил швед Иоганн Габриэль Спарвенфельд, а в XIX веке она была отдана в национальную библиотеку Швеции в Стокгольме. В 1929 году манускрипт был передан в национальный архив Дании.[3]

Примечания

Литература

 • Carl Julius Albert Paucker. Der Güterbesitz in Ehstland zur Zeit der Dänen-Herrschaft. — Reval: Jakob Langebek's, Peter Friedrich Suhm's und Georg Magnus Knüpffer's topographischen Bemerkungen zum Liber Census Daniae mit einigen Zusätzen, 1853.
 • Georg von Brevern. Der Liber census Daniae und die Anfänge der Geschichte Harrien und Wirland's. — Dorpat, 1858.
 • Carl Schirren. Beitrag zum Verständniss des Liber Census Daniae : Analyse und Kritik der Schrift Georgs von Brevern : der Liber Census Daniae und die Anfänge der Geschichte Harriens und Wirlands (1219–1244). — St. Petersburg: Eggers, 1859.
 • Matthias Johann Eisen. Daani hindamise raamat. Liber census Daniae. — Tallinn: Varrak, 1920.
 • Paul Johansen. Die Estlandliste des Liber Census Daniae. — Kopenhagen-Reval, 1933.
 • Edgar V. Saks. Commentaries on the Liber Census Daniae: Studies in Mediaeval European History. — Montréal-Ann Arbor, 1974.

wikiredia.ru